خروج ورود کاربران
برآورده نمودن الزامات سازمان غذا و داروی آمریکا ( FDA) در تولید کیت پی.آر.پی

گروه علمی رویاژن متشکل از متخصصین علوم پایه و بالین در شرکت  آریا مبنا تشخیص با استفاده از مواد اولیه آمریکایی (از قبیل:  ضد انعقاد ، اداپتور ، اسکالپ وین و...) و  اروپایی (از قبیل تیوب ها ، انژیوکت و...) با اخذ مجوز های مختلف داخلی ( آزمایشگاه مرجع سلامت ، وزارت بهداشت و تاییدیه تزریقی بودن  انستیتو پاستور ایران و...) و خارجی ( EC 93/42, Essential requirements for medical devices  و  ISO 9001:2008, Company management system  و   ISO 13485:2003, Medical devices managements   و   ISO 14971, Safety of medical devicesموفق به برآورده نمودن الزامات سازمان غذا و داروی آمریکا ( FDA) در دریافت گواهینامه مدیریت سیستم تولید خوب در وسیله پزشکی (FDA QSR 21 CFR 820) در تولید کیت پی.آر.پی شده است.

  در نهایت با توجه به نتایج بالینی و استقبال گسترده در داخل کشور ، این محصول ( علی رغم حضور برندهای مختلف خارجی) به بازارهای خارجی صادر گردید .  کسب این موفقیت ها را به تولید کنندگان تجهیزات پزشکی دانش بنیان و جامعه پزشکی کشور تبریک عرض نموده و از کلیه کسانی که در این راه دشوار برای تولید محصولی با معیارهای پذیرفته شده بین المللی متحمل زحمت شده اند ، صمیمانه قدردانی می نماییم.

مدیریت رویاژن

بازگشت به رویدادها

طراحی و توسعه : سواد روز رایانه